Day

maaliskuu 12, 2019
At the turn of the year, the Finnish Shipbrokers Association conducted a member survey that was answered by 30 administrative representatives of the Association’s member companies. The respondents included shipping companies, port operators, ship agents and chartering brokers. Of the responding companies, 67% expect the demand for sea transports to increase over the next three...
Suomen Laivameklariliitto teetti vuodenvaihteessa jäsentutkimuksen, johon vastasi 30 liiton jäsenyrityksen johdon edustajaa. Vastaajien joukossa oli varustamoja, satamaoperaattoreita, laivanselvitysyrityksiä ja rahtausmeklareita. Kyselyyn vastanneista yrityksistä 67 % odottaa merikuljetusten kysynnän kasvavan seuraavan kolmen vuoden aikana. Syynä tähän nähdään alan globaali kasvu, omat uudet asiakkuudet, merikuljetusten ympäristöystävällisyys sekä erityisesti Suomessa metsäteollisuuden nousu. Epävarmuuksia toki on. Avoimissa vastauksissa globaaleilla...

Yhteystiedot

test

test

test

test

test