Finnpulp valitsi HaminaKotkan vientisatamakseen

HaminaKotka Satama Oy on solminut mittavan aiesopimuksen Kuopioon rakenteilla olevan biotuotetehdas Finnpulpin kanssa sen sellutuotteiden reitityksestä.
HaminaKotka Satama Oy varaa ja valmistaa yhteyksineen Finnpulpille maa-alueen suuren selluvaraston rakentamista ja logistisia toimintoja varten. Vastaavasti Finnpulp keskittää pitkäaikaisella sopimuksella massiivisen vuosittaisen 1,2 miljoonan sellutonnin liikenteensä HaminaKotka satamaan. Varastosta tullaan operoimaan kaikki Finnpulpin globaaleille vientimarkkinoille ohjautuvat kuljetukset. Lastinkäsittely tapahtuu sekä konventionaalisin menetelmin että konttikuljetuksin.

Jo kuluvan vuoden maaliskuussa HaminaKotka Satama Oy, Steveco ja UPM sopivat huomattavan sellukeskuksen rakentamisesta samalle Mussalon uudelle D-alueelle, jonne luontevana jatkona Finnpulpin toiminnot tulevat sijoittumaan. HaminaKotka Satama Oy investoi parhaillaan alueelle reilut 30 miljoonaa euroa kentän, laiturin ja aallonmurtajan rakentamiseen.

Lisätietoja:
HaminaKotka Satama Oy / Kimmo Naski, p. +358 40 570 2036, kimmo.naski@haminakotka.fi
Finnpulp Oy / Jyrki Yrjö-Koskinen, p. +358 50 598 7135,
jyrki.yrjo-koskinen@finnpulp.fi

Lähde: HaminaKotka Satama Oy tiedote 17.10.2018

Leave a Reply