GDANSKIN KASVU HAASTAA HAMPURIN – JA MUUTKIN EUROOPAN KONTTISATAMAT

2017 Gdanskissa käsiteltiin kontteja 1,58 miljoona TEU:ta, kasvu oli huikea 21,6% verrattuna edelliseen vuoteen. Suurin häviäjä oli Hampurin satama, joka käsitteli 8,8 miljoona TEU:ta, prosentin vähemmän kuin vuonna 2016. Puolan liikenteestä suuri osa on kulkenut perinteisesti Hampurin kautta, mutta infran parannuttua (Gdansk satama ja Ostrawa junayhteys) liikennettä on siirtynyt omiin satamiin. 15 suurimman Euroopan konttisataman listalle Gdansk ei silti vielä  päässyt, ja Itämerelläkin tuli hopeaa Pietarin jälkeen. Konttiterminaalin kapasiteetti on 3 miljoonaa TEUta, ja se on suunniteltu suurimmille konttilaivoille. Vierailupäivänä laiturissa oli CSCL Pacific Ocean 19500 TEUn laiva. Myös 22000 TEUn laivoja käy säännöllisesti.

Kokonaisuutena satama käsitteli 40,6 miljoonaa tonnia (vrt. 2012 26,9 milj. ton), josta 44% oli yleislastia, 32% nestemäisiä polttoaineita, hiiltä 13%, muuta bulkkia 9% ja 2% viljaa. Kehitys on ollut huimaa sitten edellisen vierailumme 2012. Osasyy kehitykseen on EU:n rakennerahastojen tuki, jota Puola on saanut ja saa vuosina 2014-2020 82,5 mrd euroa. ”Kansallisten ohjelmien tavoitteena ovat muun muassa liikenneinfrastruktuurin parantaminen verkoston pullonkauloja poistamalla ja yritysten tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen yhteistyössä yliopistojen kanssa.”

Vuonna 2030 sataman tavoitteena on käsitellä 100 miljoonaa tonnia eli tulevat investoinnit satamassa ovat suuret.

Leave a Reply