Hangon Sataman tammikuun 2019 liikenne kasvoi peräti 86 %

Hangon Sataman tavaraliikenteen määrä tammikuussa 2019 oli reilut 670 000 tonnia. Kasvua viime vuoden tammikuuhun verrattuna kertyi näin 86 %.

Aluksia kävi Hangon satamassa tammikuussa 240 kappaletta. Vuonna 2018 vastaava luku oli 145  (+66 %).

Sekä tuonti että vienti kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna. Vienti jopa 99 %. Suurin yksittäinen tekijä voimakkaaseen kasvuun on Nordstream 2 projektin laivaukset Koverharin satamasta. Liikenne Koverharissa on ollut erittäin vilkasta. Kuitenkin suuryksikköliikenne on jatkunut vilkkaana, samoin konttiliikenne. Myös autoja tuotiin selvästi enemmän kuin vastaavana aikajaksona 2018.

Lisätiedot: http://portofhanko.fi/2019/02/lehdistotiedote-18-2-2019/

Leave a Reply