Kriisissä on myös mahdollisuus

Maailma tulee muuttumaan tämän pandemia –kriisin jälkeen.  Voi olla, että tämä on tulevien kriisien kenraaliharjoitus, josta meidän syytä ottaa opiksi.  Mitä tähän mennessä on huomattu on se, että logistiikkaa tarvitaan aina.  Erityisesti nyt kriisitilanteessa. Tavaran pitää liikkua; meidän pitää saada elintarvikkeita ja muita välttämättömyystarvikkeita, raaka-aineita, koneita ja laitteita, jotta yhteiskunta pysyy toiminnassa.  Ja myös tuotteitamme vientiin. Logistiikan kenttä on globaali.

Tällaisena aikana asiantuntijuuden merkitys korostuu. Kun rajoja suljetaan, laiva- lento- ja muuta rahtiliikennettä supistetaan,  niin logistiikan ammattilaisten osaaminen on ratkaisevaa.  Perumiset, uudelleen reititykset, aikataulujen ja dokumenttien  mahdolliset muutokset, konttipula  ym.  tuovat haasteita. Kun kaikki ei menekään kuin strömsössä (logistiikassakin  tämä on  mahdollista). Mutta tämä porukka – logistiikan ammattilaiset, ovat  tottuneet toimimaan kriisitilanteissa  kuten Venäjästä on sanottu: kun mikään ei toimi, mutta kaikki järjestyy.

Pitäkäämme siis tässä tilanteessa huolta, että nämä ammattilaiset pysyvät työssä ja alalla, vaikka liikenne ja työt saattavat jatkossa joiltakin osin vähentyä. Se on tilapäistä.

 Pysyvältä sen sijaan on näyttänyt kiinnostuksen väheneminen  logistiikkaa kohtaan. Se ilmenee nuorison haluttomuutena hakeutua alalle, pulana  osaajista,  kenties alan arvostuksen puutteena. Usein logistiikka on ravintoketjun viimeinen lenkki ja epämiellyttävä kustannus, jota ei haluttaisi maksaa ollenkaan. Kun toimivan logistiikan  pitäisi olla yrityksen kilpailukeino. Huonosti hoidettuna se on markkinoille pääsyn este.

Millä saamme lisättyä alan houkuttelevuutta? Tiivistämällä  yhteistyötä alan toimijoiden kanssa. Luomalla uusia toimintamalleja, jakamalla tietoa avoimemmin, panostamalla kehitysprojekteihin esim. prosessien ja automatisoinnin osalta. Panostamalla koulutukseen. Etsimällä uusia tapoja tehdä asioita, niistä voi avautua myös uusia bisnesmahdollisuuksia.  Työt eivät alalta vähene, vaikka toimintatapoja uudistetaan ja automatisoidaan.

 Tämä onnistuu vain, jos alan toimijoilla on vilpitön halu  tehdä yhteistyötä koko logistiikka-alan kehittämiseksi.  Kriisi ajaa meidät poteroihimme miettimään, millä selviämme tästä?

Yhteistyöllä sieltä noustaan rakentamaan uutta tulevaisuutta.

Elina Multanen

Leave a Reply