Meklarit myönteisiä merikuljetusten tulevaisuuden suhteen

Suomen Laivameklariliitto teetti vuodenvaihteessa jäsentutkimuksen, johon vastasi 30 liiton jäsenyrityksen johdon edustajaa. Vastaajien joukossa oli varustamoja, satamaoperaattoreita, laivanselvitysyrityksiä ja rahtausmeklareita.


Kyselyyn vastanneista yrityksistä 67 % odottaa merikuljetusten kysynnän kasvavan seuraavan kolmen vuoden aikana. Syynä tähän nähdään alan globaali kasvu, omat uudet asiakkuudet, merikuljetusten ympäristöystävällisyys sekä erityisesti Suomessa metsäteollisuuden nousu.

Epävarmuuksia toki on. Avoimissa vastauksissa globaaleilla markkinoilla toimivien huolenaiheita olivat mm. kauppasota ja Brexit. Lähes 60 % näkee oman yrityksensä kuitenkin tilanteen vahvana ja odottaa liikevaihdon kasvavan. Noin 47 % odottaa myös tuloksen paranevan.

Yritysten johdon mukaan tulevaan liiketoimintaan vaikuttavat seuraavien kolmen vuoden aikana eniten digitalisaatio, ympäristöasiat, sekä toimialan keskittyminen. Yritykset varautuvat muutoksiin koulutuksella, toimintatapoja ja organisaatiota kehittämällä sekä yritysostoilla. Ympäristöasioihin liittyviin muutoksiin ajoissa varautuminen nähdään kilpailuetuna.

Alan yritysten yhteenlaskettu vuosittainen liikevaihto on noin 450 milj. euroa. Tutkimuksessa selvitettiin yritysten bruttolaskutuksen jakautumista ja sen perustella 10 % yrityksistä laskutti vuonna 2018 yli 90 milj. euroa, 20 % noin 30-70 milj. euroa ja n. 70 % alle 30 milj. euroa.

Alan yrityksissä työskentelevän henkilöstön keski-ikä 45,7 v ja heistä 73 % on miehiä. Pieniä alle 20 henkilön yrityksiä vastanneista oli 56 %, ja yli 100 henkilön yrityksiä 23 %.  Toimialan yrityksissä työskentelee noin 2000 henkilöä, joista tehdyn kyselyn mukaan on ahtaajia 48 %, laivanselvittäjiä 6 %, linja-agentuurin työntekijöitä 21 % ja rahtausmeklareita 5 %. Hallintotehtävissä työskenteleviä on noin 21 %.

Lisätiedot: https://shipbrokers.fi/

Leave a Reply