Satamalogistiikan turvapuisto Kotkaan

Kotkaan luodaan turvallisuuden harjoitus-, koulutus- ja testausympäristö, joka tulee palvelemaan erityisesti satamasidonnaisia yrityksiä työturvallisuuden näkökulmasta.   

Satamalogistiikan turvapuistosta luodaan fyysinen ja virtuaalitodellinen ympäristö turvallisuustoimenpiteiden harjoitteluun, koulutukseen ja testaukseen. Fyysinen turvapuisto rakentuu Kotkan Kantasataman Kuuri I5. Fyysinen turvapuistoympäristö testataan ensi syksynä 1.10. järjestettävässä työturvallisuuden yhteisharjoituksessa. Harjoitukseen osallistuvat Xamkin logistiikan ja ensihoidon koulutuksen lisäksi Steveco Oy, Kotkan kaupunki ja viranomaiset. Harjoitus järjestetään avoimena harjoituksena, jossa simuloidaan työtapaturmaa varastotyössä. Toteutus on tarkoitus myös striimata, jolloin harjoitusta voi seurata myös etänä.

Satamalogistiikan turvapuiston virtuaalista ympäristöä kehitetään fyysisen ympäristön pohjalta. Virtuaalitodellisuus tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet vaativien työturvallisuustoimenpiteiden harjoitteluun, joita todellisessa ympäristössä ei ole turvallista toteuttaa. Virtuaaliseen ympäristöön voidaan luoda elementtejä todellisista toimintaympäristöistä ja mallintaa harjoitustilanteita, sekä simuloida poikkeuksellisia kriisi- ja vaaratilanteita. Virtuaalitodellisuuden ympäristö tulee toimimaan turvallisuustoimenpiteiden harjoitus- ja testialustana Kotkan kaupungille, Xamkille ja hankkeeseen osallistuville yrityksille ja organisaatioille.

Satamalogistiikan turvapuiston kehittämiseen ja toimintaan haetaan mukaan satamasidonnaisia ja logistiikka-alan yrityksiä. Tavoite on luoda yritysten tarpeita vastaava toimintaympäristö turvallisuustoimenpiteiden harjoitteluun, koulutukseen ja testaukseen. Turvallisuus luodaan joka päivä yhdessä. 

Lisätietoja: Projektipäällikkö Anni Lippo anni.lippo(@)xamk.fi, p. 044 702 8213

Virtuaalinen satamalogistiikan turvapuisto on EAKR -rahoitteinen hanke 1.3.2020 – 30.6.2022.

Leave a Reply